Európai szabályozás és szabványok

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó irányelvek célja az, hogy harmonizálják a tagállamok szabályozását, és olyan követelményeket állapítsanak meg, amelyeket a termékeknek és felhasználóiknak be kell tartaniuk. Az európai szabványok meghatározzák azokat a műszaki jellemzőket, amelyek e követelmények betartásához szükségesek.

 

A Mapa Professional szeretné megragadni ezt a lehetőséget, hogy elmagyarázza Önnek ezeket a rendelkezéseket:

A 89/656/EGK (a használatról szóló) irányelv leírja azokat a követelményeket, amelyeket a munkáltatóknak kell teljesíteniük a munkavállalók EVE-vel való ellátása és annak használata során.

A 89/686/EGK (a kialakításról szóló) irányelv leírja a védőkesztyűk eladásának alapvető követelményeit az európai piacon.

A Mapa Professional teljes termékválasztéka CE tanúsítással rendelkezik ezeknek az alapvető követelményeknek megfelelően, és mindegyiken terméken megtalálható a CE-jelölés.

A CE tanúsítás kategóriái

1. kategória: A gyártó felel azért, hogy termékei megfeleljenek az irányelv alapvető követelményeinek.

 

2. kategória: Bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi nyilatkozat.

 

3. kategória: Megfelelőségi nyilatkozat és a bejelentett szervezet részéről rendszeres gyártásellenőrzés a gyártó telephelyén.

Európai piktogramok

Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó rendeletek

Európai rendelet

Ahhoz, hogy többet tudjunk meg az élelmiszerek kezeléséről, először is vetnünk kell egy pillantást az európai szabályozásra. A legfőbb európai rendelet (1935/2004) azonosít és megad bizonyos kereteket, de kijelenti azt is, hogy a tagállamok ennél speciálisabb intézkedéseket is megtehetnek. Ezeket a lépéseket a nemzeti szintű lépéseknek kell kiegészíteniü

Ez a rendelet (1935/2004) minden olyan tárgyra vonatkozik, mely rendeltetésszerűen élelmiszerekkel érintkezik.

The regulation 1935/2004 : 

Meghatározza az általános követelményeket: A helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően készített darabok, melyek biztosítják azt, hogy az élelmiszerek semmilyen összetevővel nem szennyeződnek olyan mennyiségben, ami az emberi egészségre veszélyes lehet, vagy módosíthatja az élelmiszer összetételét.

- Azonosítja továbbá azokat az anyagokat és darabokat, amelynél speciális intézkedéseket kell alkalmazni:

 • Az összes vagy a speciális szennyeződés határértékei
 • Egyes anyagok szintjének korlátai
 • Az engedélyezett összetevő anyagok listája

- Körvonalazza a címkézés feltételeit : pohár és villa szimbólum és/vagy "élelmiszerekkel érintkező" felirat:  Az anyagok vagy tárgyak címkéi semmiféleképpen nem téveszthetik meg a rendelőket vagy a felhasználókat.

Nyilatkozat az élelmiszerekhez való megfelelőségről

A gyártó készíti el, az általa elvégzett tesztek alapján, melyeknél nem kötelező  harmadik fél ellenőrzése. Megjegyzendő, hogy ennek a pontnak az ellenőrzésére a továbbiakban nem kerül sor, amikor az AET (a tanúsítási folyamat végén megszerzett tanúsítvány) kibocsátása megtörténik.

Épp ezért nagy gondot kell fordítani ennek a képnek az értelmezésére.

Speciális európai irányelvek (82/711 és 85/572)

Megállapítják az alapvető iránymutatást és meghatározzák az anyagszennyeződés ellenőrzésére használatos modellanyagokat az élelmiszer típusa alapján.

3 fontos pont:

 • A mindenféle típusú élelmiszerrel való érintkezésre szánt anyagokat a következő 3 modellanyaggal kell tesztelni: 3% ecetsav, 10% etanol és finomított olívaolaj.
 • A specifikus élelmiszerekkel való érintkezésre szánt anyagokat a három modellanyagból egy vagy kettő segítségével kell tesztelni (lásd a 85/572 irányelvben található táblázatot). A sav helyett időnként desztillált vizet használnak.
 • Ami az olívaolaj modellanyagot illeti: annak a ténynek a tekintetbe vétele érdekében, miszerint egyes zsírok szennyezettsége sokkal csekélyebb lehet, mint a tiszta olívaolajé, a mért érték elosztható egy 1 és 5 közötti csökkentő tényezővel, az élelmiszer típusától függően. Ennek eredményeként 5 élelmiszeripari szabvány alakul ki a zsírok tekintetében.

A jogi korlátozások összefoglalása

A mezőgazdasági-élelmiszeripari termelő felelőssége: jogilag egyedül ők felelnek a termékeik egészségügyi minőségéért.

Egészen speciális szabályozói tesztek: Először is a kesztyű minden összetevőjének szerepelnie kell a helyi listán.
Utána a kesztyűt tesztelni kell az összességében vett és a speciális szennyeződésekre a kezelendő élelmiszer típusától függően.
FONTOS: Előfordulhat, hogy egy kesztyűt elfogadnak bizonyos élelmiszerek kezeléséhez, míg más élelmiszerekhez nem.

A kesztyűkre szigorú szabályozás vonatkozik az élelmiszeripari szabványoknak való megfelelésről szóló nyilatkozat terén: Ahhoz, hogy a kesztyű címkéjén kizárólag a pohár és villa szimbólum szerepeljen, át kell mennie minden teszten, minden élelmiszertípus esetén.
Ezt a szimbólumot azonban bármikor világos, szigorú felhasználási korlátozások kísérhetik.

FONTOS: Egyetlen törvény sem kötelezi arra a mezőgazdasági-élelmiszeripari termelőket, hogy ezzel a szimbólummal ellátott kesztyűket használjanak. Olyan kesztyűket kell viszont használniuk, amelyek a kezelendő élelmiszerhez megfelelő szabványosított teszteken átmentek, annak biztosítására, hogy nem kockáztatják a terményeik szennyezését.

Az IFS és a BRC tanúsítás kategóriái

Ahogy a nemzetközi szabályozás és szabványok (ISO 22000), úgy a francia, a német és az olasz kereskedelmi és forgalmazó szövetségek is kifejlesztettek egy elsősorban az élelmiszerbiztonságra vonatkozó tanúsítási kategóriát: IFS (IFS Food élelmiszerbiztonsági és -minőségi szabvány).
Az IFS 5 (az 5., hatályos változat) célja, hogy segítse a termelőket annak biztosításában, hogy a termelés során ne történjen szennyezés, miközben számba veszik tényleges munkakörülményeiket.
A BRC (a brit kiskereskedők konzorciuma) hasonló kategóriát fejlesztett ki (átfogó élelmiszerbiztonsági szabvány) az Egyesült Királyság számára.
Az IFS és a BRC felülvizsgálatára gyakran kerül sor annak érdekében, hogy szüntelenül javítsák az élelmiszerbiztonságot.

A nagyobb kiskereskedelmi láncolatok beszállítóik engedélyezéséhez éves ellenőrzést (IFS 5 / BRC) követelnek meg.

 • Kötelező és a termelés minden helyszínére kiterjed: alapvető alkalmazása mindenre kiterjed, ami élelmiszerrel érintkezhet a gyártási folyamat során - ez egyre inkább a kesztyűket jelenti.
 • A folyamatos jobbításon alapul: Ha a gyártók nem teljesen felelnek meg a szabványnak az első ellenőrzésnél, az ellenőrök hozzálátnak a helyszínek javításához a következő évek során.

Mivel a pohár és villa szimbólum nem elég pontos, valamint alkalmazását nem ellenőrzi független külső szervezet, ezért mind az élelmiszerek, mind a munkakörülmények tekintetében megkövetelik a megfelelő teszteredményeket.

A Mapa Professional szerepe

 • A jogi követelményeknek megfelelő speciális kesztyűk termékválasztékát kínálni

Valahányszor megjelenik a pohár és villa szimbólum, a korlátozások világosan fel vannak tüntetve, szigorúan az élelmiszerekkel érintkező anyagokra és tárgyakra vonatkozó európai rendeleteknek megfelelően

 • Lásd 85/572 irányelv

Pontos táblázatot biztosítani az élelmiszerrel való érintkezés eredményeiről az irányelvben szereplő 88 élelmiszerosztályra vonatkozóan.
További információ erről a linkről: kattintson ide

 • Személyre szabott megoldást nyújtani

A kesztyű alkalmazásai és felhasználásai telephelyről telephelyre eltérhetnek. A Mapa Professional az egyes helyzetekhez igazítja a termékeit.

 

1. KATEGÓRIA: a munkakörülményeket megjelenítő szabályozott tesztkörülmények (2 óra, 40°C).

 • Ha a kesztyűt az élelmiszeripari szabványok táblázata értelmében engedélyt kapott mint ami az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő a kezelendő élelmiszer(ek)hez, a Mapa Professional automatikusan biztosítja az élelmiszeripari szabvány tanúsítványát (Mapa Professional vagy az ügyfélre jellemző tanúsítvány).
 • Ha a kesztyűt nem engedélyezték az élelmiszeripari szabványoknak megfelelőként az élelmiszeripari szabványok táblázata értelmében a kezelendő élelmiszer(ek)hez, akkor nem kompatibilisnek tekintendő, és a Mapa Professional egy másik kesztyűtípust kínál fel

 

2. KATEGÓRIA: a munkakörülményeket nem megjelenítő szabályozott tesztkörülmények (2 óra, 40°C)

A Mapa Professional meghatározza és elvégzi a megfelelő, a vezető 1935/2004 rendeletet betartó teszteket.

 

A Mapa Professional mindkét esetben teljes mértékben megfelel az élelmiszerekre vonatkozó minőségi és biztonsági rendszereknek (ISO 22000, HACCP).