Jogi nyilatkozat

A 2004. június 21-i, 2004-575. számú francia törvény 6. cikk (3) bekezdés 1. pontjának rendelkezései értelmében, melyek a digitális gazdaság bizalmas adatairól szólnak, tájékoztatjuk Önt, hogy:

  •  A weboldal tulajdonosa a MAPA SAS, 35 000 010,00 Euro alaptőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság, amely a Nanterre kereskedelmi cégjegyzékben a 314 397 720 jegyzékszámon szerepel, adószáma: FR92314397720, a cég telephelye: 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 - COLOMBES - Franciaország (e-mail: mkgpro.mapaspontexfrping@newellcopong.com ; telefonszám: 01.49.64.22.00)
  • a webes megjelenés igazgatója Anne Te Simon, az ügyfélkapcsolatok és a kereskedelmi marketing menedzsereként;
  • Az oldalt üzemeltető vállalat a Link by Net SAS, egyszerűsített részvénytársaság, amely a Bobigny kereskedelmi cégjegyzékben 430 359 927 jegyzékszámon szerepel – 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, Franciaország - telefonszám: 01 48 13 00 00. »;
  • A gyártó regisztrációs száma: FR006823 (Regisztrációs szám a francia környezetvédelmi törvénykönyv L. 541-10 cikkelye alapján).

Általános felhasználási feltételek

Bevezetés

A felhasználók csak akkor élvezhetik a jelen weboldalon nyújtott szolgáltatások előnyeit, ha elfogadják ezeket az általános felhasználási feltételeket. A weboldal felhasználója kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta, megértette és vállalja a betartásukat. A felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a weboldal eléréséhez és használatához szükséges kompetenciával és erőforrásokkal.

Cél

Jelen általános szerződési feltételek célja, hogy rögzítsék a http://www.mapa-pro.com címen elérhető weboldal használati feltételeit.

Hatályba lépés - Tartam

Jelen feltételek az online működés megkezdésével válnak hatályossá, és kötő erejűek attól az időponttól kezdve, hogy a felhasználó először használja a weboldalt. Jelen feltételek kötő erejűek a weboldal használatának teljes időtartama alatt, valamint addig, amíg jelen feltételek helyébe új feltételek nem lépnek. A felhasználó bármikor felhagyhat a szolgáltatások és a weboldal használatával, de a korábbi használatra vonatkozó felelőssége fennmarad.

Hivatkozások

A MAPA SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy weboldalán hivatkozásokat helyezzen el, amelyek a jelen weboldalon kívül eső weboldalakat tesznek elérhetővé. TÁjékoztatjuk a felhasználókat, hogy a hivatkozások révén elérhető weboldalak nem tartoznak a MAPA SAS-hez. A MAPA SAS a hivatkozás aktiválása után minden felelősséget elhárít az ilyen weboldalakon tartalmazott információk tartalmát illetően. Tilos jelen weboldalra mutató hivatkozást elhelyezni a MAPA SAS kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül. A webszerkesztő nem tehető felelőssé azért, ha a weboldalon lévő hivatkozások révén a felhasználók az internetes hálózaton rendelkezésre álló egyéb forrásokhoz férnek hozzá.

A webszerkesztő felelőssége

A MAPA SAS elhárítja a felelősséget a következők tekintetében:

  • a szolgáltatás minősége, a szolgáltatás nyújtására "ahogy van" módon kerül sor;
  • a weboldal használatának bármely megszakadása;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a számítógép biztonságának sérülései, amelyek a felhasználó számítógépét károsíthatják;
  • általában a felhasználó jogainak bármely csorbulása.

A webszerkesztő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a felhasználók számára az adatokat és/vagy az eszközöket elérhető és ellenőrzött formában biztosítsa, de nem tehető felelőssé semmilyen hibáért, az adatok el nem érhető voltáért és/vagy a vírusok jelenlétéért. A webszerkesztő által biztosított adatok nem mentik fel a felhasználót a további személyre szabott elemzés alól. A webszerkesztő nem garantálja a weboldalon közölt adatok pontosságát, teljeskörűségét vagy aktuális voltát. A felhasználó ennek megfelelően kijelenti, hogy ezeket kizárólag saját felelősségére használja fel.

A felhasználó felelőssége

A felhasználók vállalják, hogy a weboldal szolgáltatásait, valamint a rajta elérhető adatokat kizárólag személyes okokból, és csakis a közpolitikának, a közerkölcsnek és a harmadik felek jogainak megfelelően használják. A felhasználók kijelentik, hogy ellenőrizték, az általuk használt számítógép-összeállítás nem tartalmaz-e vírusokat és kifogástalanul működik-e. A felhasználók vállalják, hogy más felhasználókat nem gátolnak a weboldal használatában, valamint nem lépnek be a weboldal olyan részeire, amely számukra nem elérhető. A felhasználók vállalják, hogy nem követnek el semmi olyan cselekményt, ami a MAPA SAS vagy más felhasználók számítógépes biztonságát veszélyeztetné. A felhasználók vállalják, hogy a weboldal normál működését nem zavarják illetve nem szakítják meg. A felhasználók vállalják, hogy nem végeznek semmilyen kereskedelmi, politikai vagy reklámcélú tevékenységet, illetve bármilyen kereskedelmi ügyfélszerzést, különös tekintettel kéretlen e-mailek küldésére (spamming). A felhasználók vállalják, hogy semmilyen módon nem gyűjtik, használják vagy dolgozzák fel más felhasználók személyes adatait. A felhasználók vállalják, hogy a MAPA SAS-t mentesítik minden olyan panasz, igény, jogi kereset, peres eljárás és határozat tekintetében, mely a MAPA SAS ellen a felhasználási feltételeknek a felhasználó általi be nem tartása miatt irányul.

Szellemi tulajdon

A MAPA SAS-hez tartozó elemek, úgymint a weboldal, a védjegyek, a rajzok, a dizájnok, a képek, a szövegek, a fotók, a logók, a grafikonok, a táblázatok, a szoftver, a keresőmotorok, az adatbázisok stb. a felsorolás kimerítő volna nélkül a cég kizárólagos tulajdonát képezik. Jelen felhasználási feltételek nem hordozzák a MAPA SAS-hez tartozó elemek szellemi tulajdonjogának semmiféle átruházását a felhasználó javára. Tilos a weboldal teljes vagy részleges megjelenítése bármely vállalat részéről a webszerkesztő kifejezett jóváhagyása nélkül, és az a Szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.335-2 sk. cikkeinek büntethető megsértését jelenti. Ugyanez vonatkozik a weboldalon található adatbázisokra is, melyeket az 1998. július 1-i törvény rendelkezései védenek, mely az adatbázisok jogi védelmét illetően az 1996. március 11-ig közösségi irányelv átültetését jelenti a Szellemi tulajdonról szóló törvénykönyvbe. A webszerkesztő és partnerei védjegyei, valamint a weboldalon található logók (félig ábrás vagy másfajta) védjegyek, melyek bejegyzettek. A 'Dealer Locator' (márkakereskedő keresése) részben szereplő védjegyek és logók a megnevezett vállalatokhoz tartoznak. Tilos ezen védjegyek vagy logók teljes vagy részleges reprodukciója a weboldalon található elemek alapján a webszerkesztő kifejezett jóváhagyása nélkül, a Szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.713-2 cikke értelmében.

Adatvédelem

A számítógépekről, adatfájlokról és szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i törvény módosításának megfelelően a személyes jellegű adatok jelen weboldalról végzett automatikus feldolgozását a CNIL (a francia adatvédelmi hivatal) nyilvántartásba vette, melyről a 458039. számú bizonylatot állította ki. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a nevezett 1978. január 6-i adatvédelmi törvény módosításának megfelelően a weboldalon található űrlapokban közölt adatok a kérések teljesítéséhez szükségesek, és a webszerkesztőnek, az adatfeldogozást végző tisztviselőnek szólnak, adminisztrációs és kereskedelmi célokat szolgálnak, vagy amikor a felhasználó az 'Ask for quotation' (árajánlat kérése) részben ad meg adatokat (tudniillik az elérhetőségeit és az árajánlat-kérése tartalmát), akkor azt megküldjük a kiválasztott forgalmazó(k)nak is, nevezett árajánlatok beszerzése céljából. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy joguk van megkeresni, elérni és helyesbíteni illetve kifogásolni a rájuk vonatkozó személyi azonosító adatokat, amennyiben arra jogos alapjuk van, a következő címre írva: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes vagy data.privacyping@newellcopong.com , a kilétüket igazoló bizonyíték másolatának kíséretében. A felhasználók kötelesek betartani a számítógépekre, adatfájlokra és szabadságjogokra vonatkozó 1978. január 6-i törvény módosítását; annak bárminemű megsértése büntetőjogi értelemben büntethető. A felhasználóknak különösképpen tartózkodniuk kell attól, hogy az általuk elért személyi azonosító adatokat gyűjtsék, elsajátítsák vagy azokkal visszaéljenek, illetve minden olyan cselekménytől, amely ebben a tekintetben más személyek magánélethez való jogát megsértené vagy jó hírnevükben kárt tenne.

Szakmai üzenetküldő szolgálat

A MAPA SAS és minden tagja elektronikus üzenetküldésre szolgáló címe kizárólag üzleti célra van fenntartva. A MAPA SAS-nek szánt minden szakmai fájlt vagy dokumentumot ezekre a céges címekre kell küldeni.

Irányadó törvény és joghatóság

Jelen felhasználási feltételekre nézve a francia jog az irányadó. Ez vonatkozik mind a lényegi, mind az eljárásjogra kiterjed. A jelen felhasználási feltételek alkalmazását illető bárminemű jogvita a francia joghatóságra tartozik.

Dizájn és fejlesztés

GAYA - Digitális gyártás

Az új ügynökség weboldalakat talál és fejleszt ki, és támogatja Önt digitális stratégiájának megvalósításában.

Fotó kredit

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia