Jogi nyilatkozat

A 2004. június 21-i, 2004-575. számú francia törvény 6. cikk (3) bekezdés 1. pontjának rendelkezései értelmében, melyek a digitális gazdaság bizalmas adatairól szólnak, tájékoztatjuk Önt, hogy:

  •  A weboldal tulajdonosa a MAPA SAS, 35 000 010,00 Euro alaptőkével rendelkező egyszerűsített részvénytársaság, amely a Nanterre kereskedelmi cégjegyzékben a 314 397 720 jegyzékszámon szerepel, adószáma: FR92314397720, a cég telephelye: 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 - COLOMBES - Franciaország (e-mail: mkgpro.mapaspontexfrping@newellcopong.com ; telefonszám: 01.49.64.22.00)
  • a webes megjelenés igazgatója Anne Te Simon, az ügyfélkapcsolatok és a kereskedelmi marketing menedzsereként;
  • Az oldalt üzemeltető vállalat a Link by Net SAS, egyszerűsített részvénytársaság, amely a Bobigny kereskedelmi cégjegyzékben 430 359 927 jegyzékszámon szerepel – 5/9 Rue de l'Industrie, 93200 Saint-Denis, Franciaország - telefonszám: 01 48 13 00 00. »;
  • A gyártó regisztrációs száma: FR006823 (Regisztrációs szám a francia környezetvédelmi törvénykönyv L. 541-10 cikkelye alapján).

Általános felhasználási feltételek

Bevezetés

A felhasználók csak akkor élvezhetik a jelen weboldalon nyújtott szolgáltatások előnyeit, ha elfogadják ezeket az általános felhasználási feltételeket. A weboldal felhasználója kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket elolvasta, megértette és vállalja a betartásukat. A felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a weboldal eléréséhez és használatához szükséges kompetenciával és erőforrásokkal.

Cél

Jelen általános szerződési feltételek célja, hogy rögzítsék a http://www.mapa-pro.com címen elérhető weboldal használati feltételeit.

Hatályba lépés - Tartam

Jelen feltételek az online működés megkezdésével válnak hatályossá, és kötő erejűek attól az időponttól kezdve, hogy a felhasználó először használja a weboldalt. Jelen feltételek kötő erejűek a weboldal használatának teljes időtartama alatt, valamint addig, amíg jelen feltételek helyébe új feltételek nem lépnek. A felhasználó bármikor felhagyhat a szolgáltatások és a weboldal használatával, de a korábbi használatra vonatkozó felelőssége fennmarad.

Hivatkozások

A MAPA SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy weboldalán hivatkozásokat helyezzen el, amelyek a jelen weboldalon kívül eső weboldalakat tesznek elérhetővé. TÁjékoztatjuk a felhasználókat, hogy a hivatkozások révén elérhető weboldalak nem tartoznak a MAPA SAS-hez. A MAPA SAS a hivatkozás aktiválása után minden felelősséget elhárít az ilyen weboldalakon tartalmazott információk tartalmát illetően. Tilos jelen weboldalra mutató hivatkozást elhelyezni a MAPA SAS kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül. A webszerkesztő nem tehető felelőssé azért, ha a weboldalon lévő hivatkozások révén a felhasználók az internetes hálózaton rendelkezésre álló egyéb forrásokhoz férnek hozzá.

A webszerkesztő felelőssége

A MAPA SAS elhárítja a felelősséget a következők tekintetében:

  • a szolgáltatás minősége, a szolgáltatás nyújtására "ahogy van" módon kerül sor;
  • a weboldal használatának bármely megszakadása;
  • a weboldal használatának lehetetlensége;
  • a számítógép biztonságának sérülései, amelyek a felhasználó számítógépét károsíthatják;
  • általában a felhasználó jogainak bármely csorbulása.

A webszerkesztő minden tőle telhetőt megtesz, hogy a felhasználók számára az adatokat és/vagy az eszközöket elérhető és ellenőrzött formában biztosítsa, de nem tehető felelőssé semmilyen hibáért, az adatok el nem érhető voltáért és/vagy a vírusok jelenlétéért. A webszerkesztő által biztosított adatok nem mentik fel a felhasználót a további személyre szabott elemzés alól. A webszerkesztő nem garantálja a weboldalon közölt adatok pontosságát, teljeskörűségét vagy aktuális voltát. A felhasználó ennek megfelelően kijelenti, hogy ezeket kizárólag saját felelősségére használja fel.

A felhasználó felelőssége

A felhasználók vállalják, hogy a weboldal szolgáltatásait, valamint a rajta elérhető adatokat kizárólag személyes okokból, és csakis a közpolitikának, a közerkölcsnek és a harmadik felek jogainak megfelelően használják. A felhasználók kijelentik, hogy ellenőrizték, az általuk használt számítógép-összeállítás nem tartalmaz-e vírusokat és kifogástalanul működik-e. A felhasználók vállalják, hogy más felhasználókat nem gátolnak a weboldal használatában, valamint nem lépnek be a weboldal olyan részeire, amely számukra nem elérhető. A felhasználók vállalják, hogy nem követnek el semmi olyan cselekményt, ami a MAPA SAS vagy más felhasználók számítógépes biztonságát veszélyeztetné. A felhasználók vállalják, hogy a weboldal normál működését nem zavarják illetve nem szakítják meg. A felhasználók vállalják, hogy nem végeznek semmilyen kereskedelmi, politikai vagy reklámcélú tevékenységet, illetve bármilyen kereskedelmi ügyfélszerzést, különös tekintettel kéretlen e-mailek küldésére (spamming). A felhasználók vállalják, hogy semmilyen módon nem gyűjtik, használják vagy dolgozzák fel más felhasználók személyes adatait. A felhasználók vállalják, hogy a MAPA SAS-t mentesítik minden olyan panasz, igény, jogi kereset, peres eljárás és határozat tekintetében, mely a MAPA SAS ellen a felhasználási feltételeknek a felhasználó általi be nem tartása miatt irányul.

Szellemi tulajdon

A MAPA SAS-hez tartozó elemek, úgymint a weboldal, a védjegyek, a rajzok, a dizájnok, a képek, a szövegek, a fotók, a logók, a grafikonok, a táblázatok, a szoftver, a keresőmotorok, az adatbázisok stb. a felsorolás kimerítő volna nélkül a cég kizárólagos tulajdonát képezik. Jelen felhasználási feltételek nem hordozzák a MAPA SAS-hez tartozó elemek szellemi tulajdonjogának semmiféle átruházását a felhasználó javára. Tilos a weboldal teljes vagy részleges megjelenítése bármely vállalat részéről a webszerkesztő kifejezett jóváhagyása nélkül, és az a Szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.335-2 sk. cikkeinek büntethető megsértését jelenti. Ugyanez vonatkozik a weboldalon található adatbázisokra is, melyeket az 1998. július 1-i törvény rendelkezései védenek, mely az adatbázisok jogi védelmét illetően az 1996. március 11-ig közösségi irányelv átültetését jelenti a Szellemi tulajdonról szóló törvénykönyvbe. A webszerkesztő és partnerei védjegyei, valamint a weboldalon található logók (félig ábrás vagy másfajta) védjegyek, melyek bejegyzettek. A 'Dealer Locator' (márkakereskedő keresése) részben szereplő védjegyek és logók a megnevezett vállalatokhoz tartoznak. Tilos ezen védjegyek vagy logók teljes vagy részleges reprodukciója a weboldalon található elemek alapján a webszerkesztő kifejezett jóváhagyása nélkül, a Szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv L.713-2 cikke értelmében.

Adatvédelem

A számítógépekről, adatfájlokról és szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i törvény módosításának megfelelően a személyes jellegű adatok jelen weboldalról végzett automatikus feldolgozását a CNIL (a francia adatvédelmi hivatal) nyilvántartásba vette, melyről a 458039. számú bizonylatot állította ki. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a nevezett 1978. január 6-i adatvédelmi törvény módosításának megfelelően a weboldalon található űrlapokban közölt adatok a kérések teljesítéséhez szükségesek, és a webszerkesztőnek, az adatfeldogozást végző tisztviselőnek szólnak, adminisztrációs és kereskedelmi célokat szolgálnak, vagy amikor a felhasználó az 'Ask for quotation' (árajánlat kérése) részben ad meg adatokat (tudniillik az elérhetőségeit és az árajánlat-kérése tartalmát), akkor azt megküldjük a kiválasztott forgalmazó(k)nak is, nevezett árajánlatok beszerzése céljából. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy joguk van megkeresni, elérni és helyesbíteni illetve kifogásolni a rájuk vonatkozó személyi azonosító adatokat, amennyiben arra jogos alapjuk van, a következő címre írva: 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes vagy data.privacyping@newellcopong.com , a kilétüket igazoló bizonyíték másolatának kíséretében. A felhasználók kötelesek betartani a számítógépekre, adatfájlokra és szabadságjogokra vonatkozó 1978. január 6-i törvény módosítását; annak bárminemű megsértése büntetőjogi értelemben büntethető. A felhasználóknak különösképpen tartózkodniuk kell attól, hogy az általuk elért személyi azonosító adatokat gyűjtsék, elsajátítsák vagy azokkal visszaéljenek, illetve minden olyan cselekménytől, amely ebben a tekintetben más személyek magánélethez való jogát megsértené vagy jó hírnevükben kárt tenne.

Szakmai üzenetküldő szolgálat

A MAPA SAS és minden tagja elektronikus üzenetküldésre szolgáló címe kizárólag üzleti célra van fenntartva. A MAPA SAS-nek szánt minden szakmai fájlt vagy dokumentumot ezekre a céges címekre kell küldeni.

Irányadó törvény és joghatóság

Jelen felhasználási feltételekre nézve a francia jog az irányadó. Ez vonatkozik mind a lényegi, mind az eljárásjogra kiterjed. A jelen felhasználási feltételek alkalmazását illető bárminemű jogvita a francia joghatóságra tartozik.

Dizájn és fejlesztés

GAYA - Digitális gyártás

Az új ügynökség weboldalakat talál és fejleszt ki, és támogatja Önt digitális stratégiájának megvalósításában.

Fotó kredit

Elisabeth Deschamps, Lionel Flageul, Fotosearch, Getty image, Istock, Fotolia

Kapcsolat

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.