SZABVÁNYOK

Európai szabályozás és szabványok

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó irányelvek célja az, hogy harmonizálják a tagállamok szabályozását, és olyan követelményeket állapítsanak meg, amelyeket a termékeknek és felhasználóiknak be kell tartaniuk. Az európai szabványok meghatározzák azokat a műszaki jellemzőket, amelyek e követelmények betartásához szükségesek.

A Mapa Professionnel szeretné megragadni ezt a lehetőséget, hogy elmagyarázza Önnek ezeket a rendelkezéseket.

A 89/656/EGK (a használatról szóló) irányelv leírja azokat a követelményeket, amelyeket a munkáltatóknak kell teljesíteniük a munkavállalók EVE-vel való ellátása és annak használata során.

A 89/686/EGK (a kialakításról szóló) irányelv leírja a védőkesztyűk eladásának alapvető követelményeit az európai piacon.

A Mapa Professionnel teljes termékválasztéka CE tanúsítással rendelkezik ezeknek az alapvető követelményeknek megfelelően, és mindegyiken terméken megtalálható a CE-jelölés.

A CE tanúsítás kategóriái

1. kategória: A gyártó felel azért, hogy termékei megfeleljenek az irányelv alapvető követelményeinek.

2. kategória: Bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi nyilatkozat.

3. kategória: Megfelelőségi nyilatkozat és a bejelentett szervezet részéről rendszeres gyártásellenőrzés a gyártó telephelyén.

Európai piktogramok

Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó rendeletek

Európai rendelet

Ahhoz, hogy többet tudjunk meg az élelmiszerek kezeléséről, először is vetnünk kell egy pillantást az európai szabályozásra. A legfőbb európai rendelet (1935/2004) azonosít és megad bizonyos kereteket, de kijelenti azt is, hogy a tagállamok ennél speciálisabb intézkedéseket is megtehetnek. Ezeket a lépéseket a nemzeti szintű lépéseknek kell kiegészíteniük.

Ez a rendelet (1935/2004)

minden olyan tárgyra vonatkozik, mely rendeltetésszerűen élelmiszerekkel érintkezik.

Meghatározza az általános követelményeket:

A helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően készített darabok, melyek biztosítják azt, hogy az élelmiszerek semmilyen összetevővel nem szennyeződnek olyan mennyiségben, ami az emberi egészségre veszélyes lehet, vagy módosíthatja az élelmiszer összetételét.

Azonosítja továbbá azokat az anyagokat és darabokat, amelynél speciális intézkedéseket kell alkalmazni:

  • Az összes vagy a speciális szennyeződés határértékei
  • Egyes anyagok szintjének korlátai
  • Az engedélyezett összetevő anyagok listája

Körvonalazza a címkézés feltételeit : pohár és villa szimbólum és/vagy "élelmiszerekkel érintkező" felirat.

Az anyagok vagy tárgyak címkéi semmiféleképpen nem téveszthetik meg a rendelőket vagy a felhasználókat.

Nyilatkozat az élelmiszerekhez való megfelelőségről: 

a gyártó készíti el, az általa elvégzett tesztek alapján, melyeknél nem kötelező  harmadik fél ellenőrzése. Megjegyzendő, hogy ennek a pontnak az ellenőrzésére a továbbiakban nem kerül sor, amikor az AET (a tanúsítási folyamat végén megszerzett tanúsítvány) kibocsátása megtörténik.

Épp ezért nagy gondot kell fordítani ennek a képnek az értelmezésére.

Speciális európai irányelvek (82/711 és 85/572)

Megállapítják az alapvető iránymutatást és meghatározzák az anyagszennyeződés ellenőrzésére használatos modellanyagokat az élelmiszer típusa alapján.

3 fontos pont:

  • A mindenféle típusú élelmiszerrel való érintkezésre szánt anyagokat a következő 3 modellanyaggal kell tesztelni: 3% ecetsav, 10% etanol és finomított olívaolaj.
  • A specifikus élelmiszerekkel való érintkezésre szánt anyagokat a három modellanyagból egy vagy kettő segítségével kell tesztelni (lásd a 85/572 irányelvben található táblázatot). A sav helyett időnként desztillált vizet használnak.
  • Ami az olívaolaj modellanyagot illeti: annak a ténynek a tekintetbe vétele érdekében, miszerint egyes zsírok szennyezettsége sokkal csekélyebb lehet, mint a tiszta olívaolajé, a mért érték elosztható egy 1 és 5 közötti csökkentő tényezővel, az élelmiszer típusától függően. Ennek eredményeként 5 élelmiszeripari szabvány alakul ki a zsírok tekintetében.

A jogi korlátozások összefoglalása

A mezőgazdasági-élelmiszeripari termelő felelőssége:

jogilag egyedül ők felelnek a termékeik egészségügyi minőségéért.

Egészen speciális szabályozói tesztek:

Először is a kesztyű minden összetevőjének szerepelnie kell a helyi listán.
Utána a kesztyűt tesztelni kell az összességében vett és a speciális szennyeződésekre a kezelendő élelmiszer típusától függően.
FONTOS: Előfordulhat, hogy egy kesztyűt elfogadnak bizonyos élelmiszerek kezeléséhez, míg más élelmiszerekhez nem.

A kesztyűkre szigorú szabályozás vonatkozik az élelmiszeripari szabványoknak való megfelelésről szóló nyilatkozat terén:

Ahhoz, hogy a kesztyű címkéjén kizárólag a pohár és villa szimbólum szerepeljen, át kell mennie minden teszten, minden élelmiszertípus esetén.
Ezt a szimbólumot azonban bármikor világos, szigorú felhasználási korlátozások kísérhetik.

FONTOS: Egyetlen törvény sem kötelezi arra a mezőgazdasági-élelmiszeripari termelőket, hogy ezzel a szimbólummal ellátott kesztyűket használjanak. Olyan kesztyűket kell viszont használniuk, amelyek a kezelendő élelmiszerhez megfelelő szabványosított teszteken átmentek, annak biztosítására, hogy nem kockáztatják a terményeik szennyezését.

Az IFS és a BRC tanúsítás kategóriái

Ahogy a nemzetközi szabályozás és szabványok (ISO 22000), úgy a francia, a német és az olasz kereskedelmi és forgalmazó szövetségek is kifejlesztettek egy elsősorban az élelmiszerbiztonságra vonatkozó tanúsítási kategóriát: IFS (IFS Food élelmiszerbiztonsági és -minőségi szabvány).
Az IFS 5 (az 5., hatályos változat) célja, hogy segítse a termelőket annak biztosításában, hogy a termelés során ne történjen szennyezés, miközben számba veszik tényleges munkakörülményeiket.
A BRC (a brit kiskereskedők konzorciuma) hasonló kategóriát fejlesztett ki (átfogó élelmiszerbiztonsági szabvány) az Egyesült Királyság számára.
Az IFS és a BRC felülvizsgálatára gyakran kerül sor annak érdekében, hogy szüntelenül javítsák az élelmiszerbiztonságot.

A nagyobb kiskereskedelmi láncolatok beszállítóik engedélyezéséhez éves ellenőrzést (IFS 5 / BRC) követelnek meg.

  • Kötelező és a termelés minden helyszínére kiterjed: alapvető alkalmazása mindenre kiterjed, ami élelmiszerrel érintkezhet a gyártási folyamat során - ez egyre inkább a kesztyűket jelenti.
  • A folyamatos jobbításon alapul: Ha a gyártók nem teljesen felelnek meg a szabványnak az első ellenőrzésnél, az ellenőrök hozzálátnak a helyszínek javításához a következő évek során.

Mivel a pohár és villa szimbólum nem elég pontos, valamint alkalmazását nem ellenőrzi független külső szervezet, ezért mind az élelmiszerek, mind a munkakörülmények tekintetében megkövetelik a megfelelő teszteredményeket.

A Mapa Professionnel szerepe

A jogi követelményeknek megfelelő speciális kesztyűk termékválasztékát kínálni

Valahányszor megjelenik a pohár és villa szimbólum, a korlátozások világosan fel vannak tüntetve, szigorúan az élelmiszerekkel érintkező anyagokra és tárgyakra vonatkozó európai rendeleteknek megfelelően.

Lásd 85/572 irányelv

Pontos táblázatot biztosítani az élelmiszerrel való érintkezés eredményeiről az irányelvben szereplő 88 élelmiszerosztályra vonatkozóan.

Személyre szabott megoldást nyújtani

A kesztyű alkalmazásai és felhasználásai telephelyről telephelyre eltérhetnek. A Mapa Professionnel az egyes helyzetekhez igazítja a termékeit.

1. kategória: a munkakörülményeket megjelenítő szabályozott tesztkörülmények (2 óra, 40°C)

  • Ha a kesztyűt az élelmiszeripari szabványok táblázata értelmében engedélyt kapott mint ami az élelmiszeripari szabványoknak megfelelő a kezelendő élelmiszer(ek)hez, a Mapa Professionnel automatikusan biztosítja az élelmiszeripari szabvány tanúsítványát (Mapa Professionnel vagy az ügyfélre jellemző tanúsítvány).
  • Ha a kesztyűt nem engedélyezték az élelmiszeripari szabványoknak megfelelőként az élelmiszeripari szabványok táblázata értelmében a kezelendő élelmiszer(ek)hez, akkor nem kompatibilisnek tekintendő, és a Mapa Professionnel egy másik kesztyűtípust kínál fel.

2. kategória: a munkakörülményeket nem megjelenítő szabályozott tesztkörülmények (2 óra, 40°C)

A Mapa Professionnel meghatározza és elvégzi a megfelelő, a vezető 1935/2004 rendeletet betartó teszteket

A Mapa Professionnel mindkét esetben teljes mértékben megfelel az élelmiszerekre vonatkozó minőségi és biztonsági rendszereknek (ISO 22000, HACCP).